ผลงาน

13 รายการ
โปรแกรมเขียนเพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของรูปกราฟเส้นตรง ของค่า Parameter ของหม้อแปลงไฟฟ้า
โปรแกรมทดลอง ทำโปรแกรม License plate recognition ใช้กล้อง Web cam จับภาพท้ายรถให้เครื่องหาตำแหน่งป้ายทะเบียน
โปรแกรมที่เขียนเพื่อ พัฒนาโปรแกรม Paper Test ให้กับโรงงานผลิตกระดาษคราฟท์ ในประเทศเวียดนาม
โปรแกรมควบคุมตำแหน่งของ DC Motor ด้วยการควบคุมแบบ PID เป็นการทำให้ DC Motor
โปรแกรมสำหรับงานพัฒนาโปรแกรมให้โรงงานอุตสาหกรรม

 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์