• หน้าแรก

  • ผลงาน

  • โปรแกรมวิเคราะห์ความแตกต่างของรูปกราฟเส้นตรง ของหม้อแปลงไฟฟ้า

โปรแกรมวิเคราะห์ความแตกต่างของรูปกราฟเส้นตรง ของหม้อแปลงไฟฟ้า

  • หน้าแรก

  • ผลงาน

  • โปรแกรมวิเคราะห์ความแตกต่างของรูปกราฟเส้นตรง ของหม้อแปลงไฟฟ้า

โปรแกรมวิเคราะห์ความแตกต่างของรูปกราฟเส้นตรง ของหม้อแปลงไฟฟ้า

การวิเคราะห์ความแตกต่างของรูปกราฟเส้นตรง ของค่า Parameter ของหม้อแปลงไฟฟ้า

ซึ่งผลการวัดมักออกมาใกล้เคียงกัน แต่ถ้าแตกต่างกันคนจะดูออก เลยลองให้หลักการของ Neural Network (SOFM)

มาลองวิเคราะห์ดู ทำบนโปรแกรม LabVIEW ซึ่งก็ได้ค่า Index ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยยะบน ในรูปกราฟที่แตกต่างกันเล็กน้อย

 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์