โปรแกรมทดลอง ทำโปรแกรม License plate recognition ใช้กล้อง Web cam

โปรแกรมทดลอง ทำโปรแกรม License plate recognition ใช้กล้อง Web cam

โปรแกรมทดลอง จากคอมพิวเตอร์ชนิด Pocketbook (ตั้งชื่อเอง) ตัวเล็กเท่าฝ่ามือ อยากจะทดสอบความสามารถ ทดลองทำโปรแกรม License plate recognition

ใช้กล้อง Web cam ตัวเล็กๆ จับภาพท้ายรถให้เครื่องหาตำแหน่งป้ายทะเบียน และให้มันอ่านทะเบียนเอง มันก็ทำงานได้ดี ส่วนกล้องหาที่วางไม่ได้ก็ยึดไว้ที่อานจักรยานแล้วกัน

 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์