โปรแกรมที่เขียนเพื่อพัฒนาโปรแกรม Paper Test

โปรแกรมที่เขียนเพื่อพัฒนาโปรแกรม Paper Test

โปรแกรมที่เขียนเพื่อพัฒนาโปรแกรม Paper Test ให้กับโรงงานผลิตกระดาษคราฟท์ ในประเทศเวียดนามมีเครื่องที่ต้องอ่านข้อมูลการทดสอบกระดาษ 13 เครื่อง เพื่อประมวลผลและเก็บเป็นฐานข้อมูล ทำให้การทดสอบกระดาษที่ผลิตทำได้รวดเร็วขึ้น

 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์