โปรแกรมในงานอุตสาหกรรม

โปรแกรมในงานอุตสาหกรรม

โปรแกรมที่เขียนสำหรับงานพัฒนาโปรแกรมให้โรงงานอุตสาหกรรมตัวอย่างงานบางส่วน

 - งานระบบอัตโนมัติในโรงงาน MINIBEA 

 - ระบบวัดแสงอาทิตย์ทั่วประเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา

 - ระบบทดสอบกระดาษ เครือซีเมนต์ไทย

 - เครื่องทดสอบ Solar Cell 

 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์