ประสบการณ์ในการเขียนและพัฒนาโปรแกรม

ประสบการณ์ในการเขียนและพัฒนาโปรแกรม

ประสบการณ์ผู้พัฒนาโปรแกรม LabVIEW2015

ตัวอย่างงานบางส่วน....

งานโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงาน

  - งานระบบอัตโนมัติในโรงงาน Minibea

  - ระบบวัดแสงอาทิตย์ทั่วประเทศ  กรมอุตุนิยมวิทยา

  - ระบบทดสอบกระดาษ  เครือซีเมนต์ไทย

  - เครื่องทดสอบ Solar Cell

  - พัฒนาโปรแกรม Paper Test ให้กับโรงงานผลิตกระดาษคราฟท์ ในประเทศเวียดนาม

มีเครื่องที่ต้องอ่านข้อมูลการทดสอบกระดาษ 13 เครื่อง เพื่อประมวลผลและเก็บเป็นฐานข้อมูล

ทำให้การทดสอบกระดาษที่ผลิตทำได้รวดเร็วขึ้น

  - โปรแกรมจำลองการทำงานของลิฟท์

  - โปรแกรมควบคุมตำแหน่งของ DC Motor ด้วยการควบคุมแบบ PID เป็นการทำให้ DC Motor

หยุดนิ่งอยู่ในตำแหน่งที่ผู้ใช้งานต้องการได้คล้ายๆกับ Stepping Motor จากการทดลองพบว่าถึง

จะไม่นิ่งเหมือน Stepping Motor แต่ก็พอใช้งานได้ด้วยราคา ค่า Motor ที่ถูกกว่า

  -โปรแกรมแสดงพฤติกรรมของแรงในคาน

  -โปรแกรมทดสอบหม้อแปลง

  -โปรแกรมจำลองการทำงานของลิฟท์

งานโปรเจค

ผมเป็นที่ปรึกษา Project LabVIEW มาแล้วไม่ต่ำกว่า 50 Project ตัวอย่างเช่น

   -ระบบสอบเทียบอัตโนมัติ

   -โปรแกรมวิเคราะห์ระดับน้ำด้วยภาพ

   - โปรแกรมทดสอบประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ

   - โปรแกรมทดสอบเส้นลวดสะพานแขวน

   - โปรแกรมวัดคลื่นสมอง

   - โปรแกรมทดสอบความแข็งของเหล็ก

    - โปรแกรม Scada ผ่าน PLC

    - โปรแกรมบ้านอัจฉริยะ

    ฯลฯ

 

 Project ที่ใช้ LabVIEW ผมช่วยได้ เราจะทำและสอนให้เพื่อให้เข้าใจเนื้องานทั้งหมด ผมรับเป็น Consult ให้ตั้งแต่

          - วางแนวทางการทำ Project

          - สอน LabVIEW ในส่วนของงานนั้น

          - Consult จนงานสำเร็จ

 ได้ Project ออกมาดี Project สำเร็จและรวดเร็ว และเข้าใจในเนื้องาน

    

 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์